NOTA PREMSA SuperillaP9: ampliació de les dades participació

El càlcul de les dades de participació en la Consulta Veïnal sobre la Superilla del Poblenou sempre s’ha fet sobre el perímetre inicialment plantejat o urna 1, que comprèn la Superilla i carrers perimetrals. Són 9 seccions censals incomplertes, d’acord al cens de 2015. Sobre aquestes seccions censals s’han efectuat correccions per no ajustar-se els seus perímetres al perímetre de zona de votació, de manera que ha calgut reduir el seu cens en funció de les àrees que de cada secció censal quedaven fora del perímetre votació, ajustant així el cens aproximadament als 6.500 veïns amb dret a vot majors de 18 anys.

En el primer moment d’informar sobre el càlcul de la participació estimada en la consulta sobre la superilla del Poble Nou, es va projectar el conjunt de vots (de les tres urnes) sobre el cens del perímetre 1, oferint unes dades estimades del 26%

Tanmateix, la participació en termes estrictament d’urna 1 i perímetre 1 és, d’acord a les estimacions que es poden projectar a partir de la projecció del cens de les 9 seccions censals sobre perímetre de votació, del 17%.

No tenim dades sobre el perímetre 2, atès que no estava inclòs inicialment en el plantejament de la consulta, però des de l’organització de la Consulta es va incorporar aquesta segona urna, com ja vam fer públic en el seu moment, sensibles a les peticions dels veïns de voler-hi participar en sentir-se també directament afectats. Així ho hem fet. I per això hem sumat la seva veu com la d’uns veïns més, tot i que això hagi generat confusió sobre % de participació.

PARTICIPACIÓ Nombre de vots Estimació Cens Participació
Vots residents perímetre 1
(Tànger-Avila-Pallars-Llacuna)
1114 (+ 3 blancs) 6500 17,1%
Vots comerciants i treballadors perímetre 1 (no residents al perímetre 1) 234 (+1 blanc) Sense estimació
Vots residents perímetre 2 377 Sense estimació
TOTALS VOTS 1729 26,6% (sobre perímetre 1)

Dit això, insistim que la dada més important, la més significativa d’aquesta consulta és la distribució  Si/ NO a la superilla p9:

DISTRIBUCIÓ DE VOTS  Superilla NO Superilla SI
Vots residents perímetre 1
(Tànger-Avila-Pallars-Llacuna)
954 (85%) 160 (15%)
Vots comerciants i treballadors perímetre 1 222 (95%) 12 (5%)
Vots residents perímetre 2 331 (88%) 46 (12%)
Totals vots en urnes 1507 (87%) 218 (13%)

La consulta ha constatat novament que el rebuig del veïnat a la superilla p9 és molt ampli. En qualsevol segmentació que es faci dona dades rotundes.

Cal destacar que el rebuig a la superilla p9 per part de comerciants i treballadors s’ha mostrat  encara més alt que els veïns residents.  Aquesta dada reforça la informació que la superilla p9 està deprimint l’activitat econòmica existent al barri, per la qual cosa es pot fer la equació SuperillaP9 = desertització + gentrificació comercial.

Ens n’alegrem molt que finalment el Govern municipal s’hagi interessat per la consulta.

És el primer cop que ho fa, ni que hagi estat per buscar com desacreditar els veïns que l’han organitzada. El govern municipal ha vist diverses manifestacions al carrer;  ha vist 4.074 signatures contràries a la superilla;  ha vist una consulta que els veïns han organitzat perquè l’Ajuntament es va negar a fer-la; ha vist com els grups municipals de l’Ajuntament rebutgen la superilla del PobleNou; ha vist com el responsable d’arquitectura i paisatge urbà del govern de la ciutat rebutja la superilla… i per a l’únic que ha parat atenció ha estat buscant alguna manera de desacreditar la consulta.

La consulta, en el perímetre directament establert, ha tingut una participació del 17,1%, altíssima pel que és un procés d’aquesta naturalesa. Recordem que la consulta oficial del tramvia de l’any 2008, amb tota la profusió de mitjans públics abocats, va tenir una participació de l’11,38%. I fou vinculant. Eren altres temps, millors per a la democràcia a Barcelona.

El que és inequívoc és el rebuig dels veïns a la Superilla, siguin del perímetre 1, del 2 o d’on siguin. Les dades són contundents: un 87% rebutja aquesta Superilla, i només un 13% hi dona suport. Aquesta és la veu del poble, aquesta és la veu dels veïns.

Malgrat tot això el regidor Montaner i els seus estoics col·laboradors segueixen impertorbables malbaratant els diners de tots els veïns en actuacions efímeres a una Superilla que té els dies comptats.   Sostenella i no enmendalla.

 

PLATAFORMA AFECTATS PER LA SUPERILLA P9

Barcelona 31/05/2017

Anuncis