NOTA DE PREMSA

L’AJUNTAMENT D’ADA COLAU MANIPULA I FALSEJA LA INFORMACIÓ SOBRE LA SUPERILLA DEL POBLENOU

Dimecres 25 de gener, en una entrevista a BTV l’alcaldessa Ada Colau recordava “als crítics de la #SuperillaP9”  que “era una prova pilot”.   També afirmava que “s’ha fet un gran esforç de participació veïnal”.   

La mateixa setmana l’Ajuntament de Barcelona va distribuir entre els veïns de PobleNou un opuscle dissenyat per difondre la idea que s’havia consensuat amb els veïns la solució urbanística “definitiva” per a la Superilla·P9.

La propaganda de l’ajuntament insinua un èxit del procés de participació veïnal per definir la superillaP9, tot posant en primer lloc de la llista de participants la Plataforma d’Afectats per la SuperillaP9.

Doncs bé, aquest opuscle inclou dues grans mentides:  NI s’ha produït un veritable procés de participació democràtica dels veïns, NI la Plataforma d’Afectats per la SuperillaP9 ha mostrat el seu acord amb les modificacions urbanístiques decidides per l’Ajuntament.

Veïns implicats en la Plataforma d’Afectats  han assistit a totes les reunions que  ha convocat l’Ajuntament.  Han intervingut en totes elles i han deixat ben clars els arguments d’oposició al projecte dissenyat per l’Ajuntament.

Cap de les modificacions que s’han introduït al projecte original han estat per donar satisfacció a les peticions veïnals, sinó a petició de TMB que necessita un carrer “vertical” sense bucles circulatoris per implementar la xarxa ortogonal d’autobusos.

El govern d’Ada Colau confon, intencionadament, la participació ciutadana amb la informació als veïns.  El govern de BCN en Comú no vol les idees dels veïns. Només vol l’aplaudiment i l’adhesió acrítica als seus plantejaments.

A la vista de l’actitud del govern Municipal, caracteritzada per la manipulació de la informació,  la confusió ideològica intencionada, i la supèrbia, la Plataforma d’Afectats per la SuperillaP9 hem decidit replantejar-nos les condicions de la nostra participació en els processos INFORMATIUS oberts, o que s’obrin en el futur per part d’aquest Ajuntament.

Anuncis